เป็นเรื่องของ nanotechnology =>  การศึกษาระดับอะตอมโมเลกุล (อะตอมมีรัศมี 0.1 nm) เซลล์กัลวานิกขนาด nm ในปี ค.ศ. 1992 ทำโดยนักเคมีชื่อ เออร์วิน ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เขาใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสแกนนิงทันเนลลิง เขาทำให้โลหะต่างชนิดกัน ( Ag, Cu) เกาะเป็นจุดใกล้ ๆ กันบนพื้นผิว (ของแกรไฟต์) เนินโลหะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 20 nm และสูง 2.5  nm รวมทั้งเซลล์ที่มีขนาด 70 nm เทียบได้กับขนาด 1/100 ของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์มีศักย์ไฟฟ้า 20 mV และกระแสเท่ากับ 1 x 10-18 A       เขาสร้างเนินหรือเกาะของทองแดงและเงินอย่างละ 2 อิเล็กโทรดบนผิวของผลึกแกรไฟต์ เมื่อจุ่มเซลล์นี้ลงไปในสารละลาย CuSO4 เจือจาง เนินทองแดงจะเริ่มละลายทำให้อะตอมทองแดงไปเกาะที่เนินเงิน ครึ่งปฏิกิริยาคือ           

แอโนด                     Cu(s)   à    Cu2+ + 2e-           

แคโทด              Cu2+ + 2e-  à    Cu           

สังเกตว่ามีการถ่ายเททองแดงจากแอโนดไปยังแคโทดโดยผ่านสารละลาย Cu2+ ขณะเดียวกันก็มี e- เคลื่อนจากแอโนดไปยังแคโทดโดยผ่านทางแกรไฟต์

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่่งทราบข้อมูลเหมือนกัน เป็นความรู้ที่แปลกใหม่ดีค่ะ

#5 By กล้องจุลทรรศน์ (125.26.81.30) on 2010-09-28 09:54

<a href="http://kixdccbwaeefmnp.com">jubqrjcgaexcpyg</a> http://lachninlqqoxdea.com [url=http://kfvhzmlkfvhcida.com]jiutrkttijhiozv[/url]

#4 By yjkgfhpdfe (94.102.52.87) on 2010-06-14 02:32

<a href="http://lnmcxtxcocrmkwp.com">keqffphpaiobpqy</a> http://iypywqdjffshupx.com [url=http://mdiaoxjrodyfnrr.com]vozdoenvvtufctb[/url]

#3 By ydqksvvlcm (94.102.52.87) on 2010-06-10 19:32

เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อเฮะ embarrassed

#2 By กล้องจุลทรรศน์ (125.26.88.243) on 2009-05-31 18:29

คุณ/มี/ปัญ/หา/เรื่อง สัด/ส่วน รูป/ร่าง หรือ

ภูมิ/แพ้ / หอบ/หืด/ซิส / เนื้อ/งอก / มะ/เร็ง/ปวด/หัว/
ปัญ/หา/การ/นอ น/หลับ /ผิว/พรรณ /ริ้ว/รอย
ระ บบ/เผา/ผลาญ โรค/กระ/เพาะ/ผมห/งอก/ไท/รอยด์
ผมบาง/ผมร่วง/เบา/หวา น/ควา มฺดัน/คลอ/เรส/เตอ/รอล
คืน/ความ/เป็น/หนุ่ม/สาว/เยาว์วัย/ทั้ง/สุข/ภาพ/และ/ร่าง/กาย
ฟื้น/ฟู/ผิว/พรรณ/เต่ง/ตึง/สวย/กระ/จ่าง/สด/ใส


http://short.LA/8unu

#1 By (58.8.178.13) on 2009-01-21 16:36