การกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation)

วิธีนี้เปรียบเสมือนกัยการกลั่นธรรมดาซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง เป็นวิธีแยกของเหลวที่ประกอบด้วยของเหลวที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันออกจากกัน ตัวอย่างสารที่แยกโดยวิธีนี้คือ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำผสมกับเอทาธานอล

 

เมื่อของเหลวได้รับความร้อน ของเหลวที่ปนกันอยู่แต่ละชนิดจะกลายเป็นไอเข้าไปใน Fractionating column ไอของของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะลอยขึ้นไปและผ่านคอนเดนเซอร์ ควบแน่นเป็นของเหลวสุ่ภาชนะที่รองรับ ส่วนไอของของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่า ซึ่งระเหยเป็นไอตามขึ้นไปด้วย จะควบแน่นบริเวณ Fractionating column กลับลงมาสู่ขวดกลั่นใหม่ เพราะฉนั้นสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจึงถูกกลั่นออกมาได้เร็วกว่าสารที่มีจุดเดือดสูง

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (115.67.64.244) on 2010-07-11 17:11

hi,
am Farida
good
very good
keep it up!!!!!!!!!!!!!!!!
i hope this iz very good idea to think
after all, many days later u got ideas.......... cheer up!!!!!!!!!!question

#4 By farida (77.64.47.167) on 2010-04-25 01:32

good

#3 By ceem (222.123.35.155) on 2009-07-26 17:56

#2 By ดา ยุ้ย (203.172.222.25) on 2009-02-19 13:17

big smile big smile

#1 By เซงครับ on 2009-01-04 03:27