การตรวจสอบสารละลายกับสารบริสุทธิ์

 • ถ้าสารที่จะตรวจนั้นมีสถานะเป็นของแข็ง ให้นำสารนั้นมาหาจุดหลอมเหลว
  • ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ จะมีจุดหลอมเหลวคงที่ หรือมีช่วงการหลอมเหลวแคบ (ช่วงการหลอมเหลวแคบ)
  • ถ้าเป็นสารละลาย จะมีช่วงการหลอมเหลวเหลวกว้าง
 • ช่วงการหลอมเหลว หมายถึง อุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งสารหลอมเหลวหมด เช่น เริ่มหลอมที่ 121 องศาเซลเซียส และหลอมเหลวหมดที่ 123 องศาเซลเซียส สารนี้จึงมีช่วงการหลอมเหลวที่ 121 - 123 องศาเซลเซียสวไม่คงที่ หรือมีช่วงการหลอมเหลวกว้าง
 • ถ้าสารที่จะตรวจเป็นของเหลว ให้แบ่งสารนั้นมาระเหย    
  • ถ้ามีของแข็งเหลืออยู่ ก็สามารถสรุปได้ว่า เป็นสารละลาย
  • ถ้าของเหลวระเหยหมดแล้วไม่มีของแข็งเหลืออยู่ ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์จะต้องทำการทดสอบหาสมบัติอื่น ๆ ต่อไป วิธีที่นิยมทำต่อไปก็คือ แบ่งสารนั้นอีกส่วนมาหาจุดเดือด หากจุดเดือดคงที่ก็เป็นสารบริสุทธิ์ หากจุดเดือดไม่คงที่ก็เป็นสารละลาย

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณค่ะ confused smile  

#2 By อารยา สนธยานานนท์ (125.24.146.36|125.24.146.36) on 2014-02-27 22:22

ความมหัศจรรย์ ของ B i o s p r a y หลังการใช้

ปัญหา การนอนหลับ /ผิวพรรณ /ริ้วรอย/ไมเกรน/ไขข้อ
สมรรถภาพ /ระ บบเผาผลาญ โรคกระเพาะ/ผมหงอก/ผมร่วง
แผลเป็น/เหน็บชา/เบาหวา น/ควา มฺดัน/ภูมแพ้/หอบหืด

อาการเหล่านี้รู้สึกดีขึ้นคำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริงๆ
นอนหลับลึกขึ้น ขับถ่ายทุกวัน สุขภาพดีขึ้นมาก

เพิ่มเติมที่


http://doiop. com/moir

พิมcom/moirติดจุดนะ

#1 By (58.8.178.86) on 2008-11-30 17:26